- Blog-magazín o hodinkách -

Home Téma Ztráty: Co přivála a odvála Breva
Téma

Ztráty: Co přivála a odvála Breva

Breva byla příkladem originality, což může být klad i zápor
Breva byla příkladem originality, což může být klad i zápor

Možná to přehlížíme, možná dokonce nechceme vůbec vidět a zavíráme nad tím oči, ale je to fakt: i v dnešních dnech, době nesmírného zájmu o hodinky tu máme ztráty. Ano jsou hodinářské firmy, které o sobě sotva dávají vědět a v zásadě „spí“, ale i takové, které ať už zcela nebo dočasně skončily. Po pravdě, některé si nezaslouží, aby na ně padl prach zapomnění, a tak si jednu takovou připomeneme. Značku Breva.

Jak to všechno začalo? Jezero Lago di Como se svým středomořským mikroklimatem bylo na víkend ideálním místem pro oslavu 33 let Vincenta Dupontreué, který prodal partnerům svoji oděvní značku. Co mu „přivanou“ a bohužel později také „odvanou“ dny budoucí? Brevu.    

Ano, u Lago di Como pocítil teplý jižní vítr, který vane údolím Poschiavo, ohřívá se od země a pak nasaje příjemnou vlhkost od vod jezera, aby se rychlostí obvykle kolem 15 uzlů nesl dál. Přesně tak ho cítil i mladý francouzský podnikatel, na terase hotelu. A tehdy ho to napadlo poprvé – hodinky s předpovědí počasí.

„Znal jsem a obdivoval Opus X od Jeana-Francoise Mojona a myslel jsme si, že takové hodinky může postavit“, vzpomíná zakladatel původní značky Breva (2010) Vincent Dupontreué. Vynikající konstruktér si nebyl tak docela jistý, že spojení kvalitních hodinek s barometrem a výškoměrem je reálné. Prostor, materiály, funkčnost… Majitel Chronode ho odkázal na Agenhor tedy Jean-Marca Wiederrechta, který ale právě plnil velkou zakázku. Zkusil to i u Greubel Forsey, tedy přesněji jejich ateliéru CompliTime tvořícímu komplikované strojky na zakázku. Výsledek byl příliš drahý. Zdálo, že vítr bröa (breva je jen odvozeninou tohoto pojmu) ideu přivál a také ji odfoukne. V ten okamžik volal mistr Mojon: Zkusíme to. Tohle byl začátek mimořádně technicky zajímavé značky Breva, která žel dost možná právě vinou svojí mimořádné vyhraněnosti také nenašla dost zákazníků a …

Ale teď jsme ještě na začátku celého příběhu. Mimořádného, který stvořil mimořádné hodinky, a právě proto se ke značce, která zanikla, vůbec vracíme a otevíráme téma ztrát.

Galileův žák

Přesně tak. Za tím, co přinesly v roce 2013 uvedené hodinky značky Breva v modelech Génie 01 (atimetr a barometr) a 02 (altimetr, rok 2014), je třeba se vydat 373 let proti běhu času. Tedy za žákem Galilea, Evangelistou Torricelli, který po něm převzal post profesora matematiky na univerzitě v Pise a který pronesl slavnou větu: „Žijeme potopení na dně moře vzduchu“. Roku 1643 použil rtuť v trubici pro důkaz atmosférického tlaku a jeho změny s výškou, který rtuť ve vyšší výšce stlačil a vytvořil Torricelliho vakuum. Jednotka tlaku „torr“ je připomínkou objevu – existence tlaku vzduchu. Což potvrdil ve středověku Blaise Pascal (jednotka hPsa) a jako zákon zformulovali R. Boyle a E. Mariotte.

Mechanický barometr, od baros – hmotnost a metron – měřit, s tenkostěnnou kovovou kapslí pak vytvořil v roce 1843 Lucien Vidie. Podle něj se označují Vidieho dózy. Právě ty jsou základem všech dnešních barometrů a výškoměrů pro piloty, které vynalezl původem Němec Paul Kollsman. Používala ho i NASA v programu Apollo a hovoříme o aneroidech (což v řečtině znamená – bez kapaliny).

Vše tedy bylo vymyšleno, postaveno, zbývalo „jediné“, vtěsnat do hodinek vidino dózy, které při změně nadmořské výšky a změně atmosférického tlaku, a tedy změně počasí, mění objem. Navíc pomocí převodů a pák změnu objemu kapslí zobrazit pohybem ručky, a ještě to vše má vypadat jako přitažlivé hodinky, které by si také někdo koupil. Maličkost?         

Génie 1 až 3

„Nápad postavit hodinky s barometrem a výškoměrem bylo spíše osvícení než výsledek pečlivé analýzy trhu“, bez příkras vysvětluje Vincent Dupontreué. S milým úsměvem, při prezentaci nakonec posledního modelu Génie 3 své značky, nám vyprávěl zakladatel firmy Breva. „Mohl jsem třeba nabídnout hodinky s věčným kalendářem. Kolikáté na trhu? Od padesáté firmy?“ Nehledě na svoje „osvícení“ brevou si byl jist, že sběratelé další kus se strojkem třeba od Dubois-Dépraz nepotřebují. Zato s výškoměrem a „předpovědí počasí“, to zaujme. Dodejme, že vskutku zaujalo. Pravda snad více odborníky a náš novináře, nežli, jak se později ukázalo, zákazníky.

Génie 01 se stal v roce 2013 v kombinaci běžné časomíry s rezervou chodu (65 h) a s barometrem i altimetrem nesporně světovou raritou. Samozřejmě, že takové množství zobrazovaných informací vyžaduje jak 7 škál, 5 ruček a hrot, tak 3 korunky i pouzdro o průměru 44,7 mm a výšce 15, mm. Popravdě, více místa než samotný hodinový strojek, vyžaduje výškoměr a tlakoměr. Pro maximální zjednodušení jsou ručky časomíry přesně tam, kde jejich kola. To platí o sekundovém kole na pozici 12 a tedy o sekundové ručce, stejně jako pérovníku ručního nátahu a na pozici 5 kole odvozeném od západkového, které zobrazuje rezervu chodu. Hodiny a minuty jsou na pozici 8 s číselníkem na kouřovém safírovém skle (nátah korunkou na pozici 9). No a „zbytek“ je meteo stanice a výškoměr. Ten má škálu na pozici 9 až 1 od – 300 do 5300 metrů (spuštění a korekce pohybu hrotu tlačítkem na pozici 2). Na pozici 2 je to škála barometru v rozmezí – 50 až + 50 hPa (safírový disk ovládá okruží korunky na 2). Přičemž hodnoty jsou odvozeny od 1013,25 hPa (29,92 Hg), tedy tlaku na úrovni moře, a pohybují se od 973 do 1053 hPa. Navíc ještě s vnitřní škálou přepočtu milimetrů rtuťového sloupce (mm/Hg). Poslední korunka na pozici 4 kalibruje tlak meteo přístroje za daného počasí a v dané nadmořské výšce vpuštěním do pouzdra vzduchu (tedy zajištění referenčního tlaku). Jinak řečeno, až teprve, když změníme tlak uvnitř pouzdra, například při vystoupání do jiné polohy, a dovolíme, aby se projevil vlivem na Vidieho dózy, mohou ručky ukázat správné údaje. Základem všeho je vlnovec, tedy aneroidní kapsle ze slitiny berylia a mědi uvnitř s vakuem, která se tlakem vzduchu stlačuje a opačně. I když v praxi je to složitější. Malý tlak okolního vzduchu působící na kapsli vyvolává opačný pohyb, a to reakci tvarové paměti kovu kapsle, která překoná dosavadní tlak uvnitř pouzdra úrovně hladiny moře. Tudíž páka na vrchní straně kapsle přenese díky kloubu pohyb dvouramenné páky vlevo. Naopak vyšší tlak „deformuje“ kapsli a pohyb druhého konce dvouramenné páky je opačný. Ručka barometru se tak hýbe na jednu či druhou stranu.

Protože pohyb páky je doslova minimální, obvykle se používají tři nad sebou umístěné kapsle, aby byl jejich společný pohyb výraznější. Navíc je obvyklé, že jsou kapsle pod dýnkem, tedy nad celou plochou základny strojku. Tak tomu bylo například u zřejmě prvních hodinek s výškoměrem Favre-Leuba Bivouac z roku 1962. U Génie 01 jsou dvě kapsle pro zobrazení obou údajů, které jsou „uprostřed“ strojku od Chronode o průměru 36 mm. Kdo chce, mohl by pozorovat při změně tlaku pohyb ramene opřeného jedním koncem o povrch kapsle a druhého otočně uloženého, s ozubením. Každý pohyb ramene vzhůru nebo dolů tak znamená pohyb soukolí, v jehož středu (vlastně samém středu strojku) je velký ozubený půlkruh s pružinkou na středové hřídeli zajišťující lehký protitlak. Ten překonává páka navazující na rameno hmatadla kapsle. S ozubením velkého půlkruhu je pak na pravé straně v záběru pastorek ručky na pozici 2. Kolo s hrotem na jeho hřídeli, které se posouvá po ozubené škále výškoměru, je zase v záběru v centrálním ozubeným půlkruhem meteo přístrojů na pozici 10.      

Výsledkem je pohyb ruček obou měřících přístrojů – výškoměru i barometru. Hlavně pro složitost celého převodu má strojek celkem 405 dílů. Přesto pracuje na frekvenci 28 800 polokmitů/h a má rezervu chodu 65 h. Jak nám řekl sám tvůrce Jean-François Mojon: „Je to klasický aneroid, v tom nehledejte nic neobvyklého. Ovšem jeho spojení v jedno s časomírou už není běžné, a proto si práce na strojku vyžádaly více než dva roky.“  Proto hovoříme jen o 2 x 55 ks v bílém a růžovém zlatě a 12 ks v platině.

 Letová hladina…

 Dvojčetem byl model Génie 02 Terre a Air. První jen s výškoměrem – v orientační škále do 5000 metrů nebo 16 400 palců po obvodu číselníku a s vyšší přesností v číselníku na pozici 2. Ručkou do 1000 metrů a nad 1000 metrů po třímetrových ryskách v okénku. I tady jde o použití dvojice kapslí z antimagnetického kovu, který je lehčí než hliník a 2 x plastičtější než ocel. Ten je navíc kalen za vysokých teplot v kyslíkové atmosféře. Materiál je patentován.  Nicméně pohyb kapsle tvaru vlnovce je tak malý, že se musí pomocí převodů a soukolí zvýšit 200 x, aby se projevil pohybem ručky, hrotu či disku. I tak se neobejde mechanismus bez referenčního tlaku zajištěného otevřením korunky jištěné zevnitř proti pronikání vlhkosti osmotickou teflonovou membránou propouštějící vzduch, ale zadržující vlhkost. Tento strojek, vzhledem k trojici škál výškoměru je ještě náročnější, a proto má o 10 dílů více a také o 2,1 mm větší průměr dané pouzdro.

Stejné parametry i počet vyrobených časomír (55 ks) nebo materiál pouzdra (titan třídy 5) platí pro Génie 02 Air. Na pozici 2 na škále zobrazuje letovou hladinu. Tomu musí předcházet kalibrace na jednotnou hodnotu 1013,25 hPa, tedy teoretickou hodnotu na úrovni moře. Kontrolu toho, zda je korunka na pozici 4 otevřena indikuje nápis Sealed. Jedině díky jednotné výchozí hodnotě pak všechny pilotní výškoměry ukazují stejně. Tedy ve stopách (děleno 100) a po riskách (děleno 500), takže například 33 000 stop (10 058 m) se označuje jako letová hladina 330. Orientační údaje zobrazuje ručka, po 1 stopě (od 290 do 330 stop) pak otočný disk s čísly v okénku. Pouzdro této verze je nejnáročnější a má o 18 dílů více než Génie 01.

Jicí strojek je zcela totožný – postavený ve třech stupních: základna s jicím strojkem, nad ním na můstcích s klasickými sloupky meteo mechanismus s centrálním ozubeným kolem, a nakonec ručková soukolí všech mechanismů.

Pérovník je na pozici 9 a od něj vpravo jsou v záběru kola až po oscilátor na pozici 3. Mechanismus nátahu je na pozici 9 a trochu překvapivě právě od něj je odvozen ukazatel rezervy chodu, který pro svoje umístění na pozici 5 vyžaduje poměrně hodně dlouhé soukolí s osmi koly a pastorky. Řekli bychom, že zbytečně vše komplikuje a zabírá tak vzácné místo. Nicméně ukazatel rezervy chodu byl povinností, protože bez této komplikace by měla Breva Génie 01 a 02 přímé konkurenty třeba v Da Vindice Tourbillon Barométre nebo v novějším modelu Oris Big Crown ProPilot Altimeter. A tak to, co bylo předností – mimořádná originalita a komplikovanost, byly také nectnostmi daných prvních dvou modelů značky Breva.

Do třetice

Možnosti využití mechanismu zobrazujícími změnu atmosférického tlaku (pokud vynecháme možnost vytvoření potápěčského hloubkoměru) byly vyčerpány. Bylo také zřejmé, že cena kolem 150 000 $ další šance získat více zákazníků nenabízela. A byla tady i další záležitost, spolupráce s Chronode je drahou cestou. Takže bylo po slovech majitele Brevy: „… ano, následovat budou Génie 03, 4, 5“ jasné, že už musí jít o vlastní a skromnější strojek. Přitom ale Vincent Dupontreué nechtěl nic měnit na svém plánu přinášet originály, které kromě času zobrazují pohyb kolem nás. Správná volba nebo nikoliv? To ukázala novinka už při své prezentaci v roce 2017.

Génie 03 byl anemometr. I když výrobce používal označení speedometr-rychloměr, ve skutečnosti se jednalo o klasický miskový anemometr (anemos, řecky vítr). Že ani nevíte oč jde, o to více ve spojení s hodinkami? Ale po pořádku.

V pouzdře s počtem 83 dílů z titanu třídy 5 o průměru typickém pro značku (44,7 mm), které je ještě střízlivější a modernější jsou „tři podlaží“. Nejníže je nový strojek BRE03, který ctí rozmístění Génie 01, s umístěním číselníku na pozici 8. Dále už je vše jinak. Na pozici 6 je průzor na svinuté hnací péro (škála vedle jen velmi symbolicky označuje rezervu chodu 70 h) a nad ním je oscilační hmota mikrorotoru. Na pozici 11 až 12 uvidíte místo mimostředné sekundové ručky oscilátor. Teď tak populární vystavení tohoto dílu pěkně kontrastuje s můstkem s šedým povlakem. Kalibr je dílem vlastního ateliéru, má frekvenci 28 800 polokmitů/h, automatický nátah, 230 dílů a 34 kamenových uložení.

Bezmála celá pravá polovina číselníku je pak překryta titanovým můstkem s označením Anemometer a se škálou v uzlech, mílích nebo kilometrech (20 až 200 km/h). V tomto místě už pouzdro nemá výšku 15,7 mm, ale o 1,8 mm vyšší. Třetí a nejvyšší pozici pak zaujme, až po stisku tlačítka na pozici 2, střed anemometru se 45 díly, který se vysune vzhůru do výšky 23,5 mm. Což znamená, že se nad nejvyšší plochu dostanou na hřídeli umístěné Robinsonovy misky (obvyklejší je Robinsonův kříž se čtveřicí misek). Ty jsou tři z eloxovaného titanu a díky síle větru roztočí hřídel a překonávají odpor, tedy svinují prostorovou pružinu uvnitř anemometru, aby pohybovaly základnou, kde je pružina uchycena, a následně pak i ručkou. Její stabilní polohu pak jistí vlásek. Co ukáže? Rychlost proudění větru (standardní je jeho měření ve výši 10 m) s hodinkami na ruce například na palubě jachty. S jistou shovívavostí můžeme hovořit o rychlosti samotné jachty. To znamená, že nebereme v potaz sílu větru, který se mění, i když loď pluje stále stejně rychle. Nebuďme škarohlídi. Prostě konstatujme, že je to opět něco nového, a byť je Génie 03 asi 3 x levnější než předchozí modely, stále jde cestu hledání a originalitu. Snad až příliš velkou, která si nakonec našla jen minimum zájemců a společně s vysokými výdaji za první dva modely přivedla Brevu ke krachu. Ztráta? Rozhodně.

Breva Génie 03

Strojek: mechanický s automatickým nátahem

Pouzdro: průměr 44,7, výška 15,7 – 23,5 mm, titan

Kalibr: BRE03.001, průměr 35 mm, 230 dílů

Frekvence: 28 800 polokmitů/h

Rezerva chodu: 70 h

Kamenů: 34

Voděodolnost: 30 m

Edice: 55 ks

Cena: 48 800 CHF

Breva Génie 01

Strojek: mechanický s ručním nátahem

Pouzdro: průměr 44,7, výška 15,6 mm, zlato/platina

Kalibr: BRE01.001, průměr 36 mm, 405 dílů

Frekvence: 28 800 polokmitů/h

Rezerva chodu: 65 h

Kamenů: 46

Voděodolnost: 30 m

Edice: 2 x 55/12 ks

Cena: 150 000/180 000 CHF

Od oděvů k hodinkám, a …

Rodilý Pařížan Vincent Dupontreué, kterému bylo v době fungování hodinářské značky Breva 39 let, je rodilý obchodník, který už v 11 letech na plážích Korsice trávil prázdniny prodejem náramků, aby si vydělal. Jako plnoletý pracoval po víkendech v ateliéru pánského oblečení, aby byl se za pár let u Ermenegildo Zegna stal obchodním ředitelem a ve 22 letech založil značku pod svým jménem. Ve věku 33 let už měl za sebou prodej své značky partnerům, magistrátní studium ve Švýcarsku a vedení galerie a na narozeniny ho u jezera Lago di Como „ovanul“ vítr breva nápadem na založení hodinářské značky a modelu Génie 01. „Víte se svými penězi jsem třeba mohl prodávat nemovitosti, tam vyděláte rychle. Ne, že bych hodlal se svojí značkou Breva prodělávat, ale peníze nejsou na prvním místě. Breva mi přivála nový život.“ Tak to řekl v dobrých časech uvedení prvních hodinek na trh v roce 2013. Jenže ukázalo se, že jen se nechat ovanout nápadem a mít dost peněz nestačí. V roce 2015 byl vyhlášen úpadek společnosti, 2019 byla zlikvidována.   

Foto: Breva

timeforum_logo_new_dark

Nejčtenější

Žhavá témata

Related Articles

A. Lange & Söhne Zeitwerk Minute Repeater
Téma

Nejstarší dynastie hodinářů, díl IV.

Jistě je překvapením že až první třetina, a především druhá polovina 19....

Takto vypadá realita oceánů. Změnit je mohou i hodinářské firmy.
Téma

Eco hodinky. Blbost?

Ve světových oceánech a mořích plave asi 150 miliónů tun plastu, přičemž...

Jeden ze tří nejslavnějších příběhů hodinek se zčásti odehrál tady v Malém Trianonu
Téma

Tři ikonické příběhy hodinářství

Tím snad nejkrásnějším a zároveň mimořádně dramatickým je příběh snad nejslavnějšího hodináře...

Carl. F. Bucherer a spoluráce s Manta Trust
Téma

Pod vodu IV. díl

Také vás už to někdy napadlo společně s Cimrmanem – a není to...